Impressie van evenementen

Sail Kampen

Kamper Kribbe

Kamper Kribbe is een idee van Studio ZIZ. Dit kerst evenement bestaat uit een reis van een moderne Jozef en Maria, die onderdak zoeken in Kampen en omgeving. Via social media doen zij verslag van hun reiservaringen. Het evenement eindigt op kinderboerderij Cantecleer met een kerstmarkt, kerststal en kerstzang. Partners zijn: kinderboerderij Cantecleer, multicultureel centrum 't Ukien, muziekkorps de Broederband en allerlei sponsoren. Informatie: www.kamperkribbe.nl